Fundacja Probus
ZAPYTANIA OFERTOWE
 • Zapytanie ofertowe (29.05.2015r.) - szczegóły
 • dotyczące przeprowadzenia szkoleń z zakresu agroturystyki;
 • Zapytanie ofertowe (31.03.2015r.) - szczegóły
 • dotyczące przeprowadzenia szkolenia;
 • Zapytanie ofertowe (19.05.2014r.) - szczegóły
 • dotyczące budowy pieca chlebowego w Spytkowie;
 • Zapytanie ofertowe nr 4/MW/2014 - szczegóły
 • dotyczące usługi przewozu osbób;
 • Zapytanie ofertowe nr 3/MW/2014 - szczegóły
 • dotyczące świadczenia usługi szkoleniowej;
 • Zapytanie ofertowe nr 2/MW/2014 (06.01.2014r.) - szczegóły
 • dotyczące przeprowadzenia doradztwa z zakresu zarządzania podmiotami ekonomii społecznej;
 • Zapytanie ofertowe nr 1/MW/2014 (16.01.2014r.) - szczegóły
 • dotyczące przeprowadzenia doradztwa prawnego;
 • Zaproszenie do składania ofert - szczegóły
 • dotyczy zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: ''Model Współpracy - standardem działań NGO i JST''. Nr projektu POKL.05.04.02-00-G99/13 w ramach działania 5.4.2.11 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec