Fundacja Probus
OFERTA

Fundacja PROBUS jako organizacja pozarządowa o charakterze non for profit prowadzi szkolenia i doradztwo m.in. z zakresu:

  • źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym pozyskiwania środków z funduszy unijnych;
  • wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów (m.in. w ramach POKL i PROW);
  • podstaw prawnych i aspektów finansowych funkcjonowania fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych;
  • zakładania i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej tworzenia partnerstw na rzecz ekonomii społecznej;
Wszystkie fundusze pozyskane w ramach świadczenia usług odpłatnych przekazywane są na realizację społecznych celów statutowych fundacji. Osoby zainteresowane bezpłatnym wsparciem w postaci szkoleń i innych usług zapraszamy do śledzenia aktualności, gdzie umieszczane są informacje na temat nowych projektów.
Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
EKO IZERY
EKO IZERY
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec