Fundacja Probus
O FUNDACJI

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od lutego 2010r.
Wspieramy działania wpływające na poprawę jakości życia, aktywizację i integrację szczególnie mieszkańców terenów wiejskich.
Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary wiejskie. Chcemy stwarzać im jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości i kreatywności.

Działamy we współpracy z mieszkańcami lokalnych społeczności, organizacjami pozarządowymi, samorządami i różnymi instytucjami.

Fundacja PROBUS jest członkiem Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, którego pomysłodawcą jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego w Warszawie.

Statut Fundacji PROBUS

Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec