Fundacja Probus
slide01 slide01 slide01 slide01
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe nr 1:
Terapia pedagogiczna – prowadzenie zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgorzelcu w ramach projektu „Droga ku nowoczesności w SP 5 w Zgorzelcu”
Doradztwo pedagogiczne – prowadzenie zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgorzelcu w ramach projektu „Droga ku nowoczesności w SP 5 w Zgorzelcu”.

Terapia i doradztwo pedagogiczne - opis przedmiotu zamówienia (10.12.2018r.)

Zapytanie ofertowe nr 2:
Terapia psychologiczna (zajęcia dla dyslektyków) – prowadzenie zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgorzelcu w ramach projektu „Droga ku nowoczesności w SP 5 w Zgorzelcu”;
Opieka psychologiczna – prowadzenie zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu w ramach projektu „Droga ku nowoczesności w SP 5 w Zgorzelcu”.

Terapia i opieka psychologiczna - opis przedmiotu zamówienia (10.12.2018r.)
700 TYS. DOFINANSOWANIA DLA SP5 W ZGORZELCU!
700 TYS. DOFINANSOWANIA DLA SP5 W ZGORZELCU!6 grudnia Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS podpisała umowę na dofinansowanie projektu ,,Droga ku nowoczesności w SP nr 5 w Zgorzelcu''. To projekt partnerski, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 przez Fundację Probus i Miasto Zgorzelec.
W ramach zadania zostaną sfinansowane zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, przyrody, fizyki, chemii, geografii, biologii oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki. Szkolne pracownie zostaną wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Uczniowie skorzystaja także z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W szkole zostanie utworzona pracownia doświadczania świata.
W ramach projektu zostaną wyremontowane 2 sale komputerowe (przy ul. Prusa i ul. Kościuszki), które wyposażymy również w nowy sprzęt komputerowy.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i właściwych postaw u uczniów oraz zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Działania będą realizowane do 30 czerwca 2020r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

PROJEKT ''NOWOCZESNA SZKOŁA OKNEM NA ŚWIAT''
PROJEKT ''NOWOCZESNA SZKOŁA OKNEM NA ŚWIAT''Nowoczesna szkoła oknem na świat" - już drugi rok trwa realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Zawidowie

Fundacja PROBUS razem z Gminą Zawidów realizuje projekt „Nowoczesna szkoła oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, właściwych postaw oraz indywidualnego podejścia u uczniów.

W projekcie organizowane są zajęcia dodatkowe z przyrody, informatyki, matematyki, języka angielskiego, fizyki i chemii oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

W ramach projektu szkoła otrzymała sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne i pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, fizycznej, informatycznej oraz przyrodniczej.

Ważnym elementem wyposażenia sal lekcyjnych jest zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego prezentację i rejestrację przebiegu przeprowadzanych doświadczeń i zajęć.

Zostały zakupione komputery wraz z całym oprogramowanie dla uczniów i nauczycieli, a także tablice interaktywne Całkowita wartość projektu: 579 982,50 zł. Kwota dofinansowania: 549 382, 50 zł

Uczestnikami projektu są dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Źródło: http://szkola.zawidow.pl/
Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec