Fundacja Probus
slide01 slide01 slide01 slide01
Zmiana zapytania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego na potrzeby Szkoły Podstawowej im.B.Chrobrego w Zawidowie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat"
Zamawiający dokonuje zmiany treści przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I - dostawa sprzętu komputerowego, a mianowicie dodano poz. 5. Głośniki komputerowe - szt. 32 - Rodzaj zestawu 2.0, Moc głośników (RMS) minimum 10 W, Wejście liniowe Audio 1 szt., Wyjście słuchawkowe 1 szt., Dodatkowe informacje Regulacja głośności oraz niskich tonów wbudowana w głośnik, Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta). Biorąc pod uwagę powyższe załączono zmodyfikowane o powyższą zmianę następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 Formularz oferty;
Załącznik nr 3 Formularz cenowy;
Do otwarcia ww., załączników wymagany jest program MS Word od wersji 2003.
Zmiana zapytania: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów w Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat" (08.12.2017
Zamawiający wprowadza zmiany w treści załącznika nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia"
oraz załącznika nr 3 "Formularz cenowy" a mianowicie w części "II DOSTAWA POMOCY
DYDAKTYCZNYCH DO MATEMATYKI" z pozycji nr 1 Podręczniki do zajęć wyrównawczych
z matematyki usuwa "1. Edu Sens Mat Świat (diagnoza+ćwiczenia), 5 szt.", ponadto w pozycji
"ilość" wprowadza 10.

SZCZEGÓŁY

''Nowoczesna szkoła oknem na świat'' - nowy projekt w Szkole Podstawowej w Zawidowie

Fundacja PROBUS razem z Gminą Zawidów rozpoczęła realizację projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, właściwych postaw oraz indywidualnego podejścia u uczniów.
W projekcie zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe z przyrody, informatyki, matematyki, języka angielskiego, fizyki i chemii oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
W ramach projektu zostaną w pełni wyposażone w sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne i pomoce dydaktyczne następujące pracownie: chemiczna, fizyczna, informatyczna oraz przyrodnicza. Ważnym elementem wyposażenia sal lekcyjnych będzie zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego prezentację i rejestrację przebiegu przeprowadzanych doświadczeń i zajęć. Zostaną zakupione komputery wraz z całym oprogramowanie dla uczniów i nauczycieli, a także tablice interaktywne
Całkowita wartość projektu: 579 982,50 zł. Kwota dofinansowania: 549 382, 50 zł
Uczestnikami projektu są dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie. Udział w projekcie jest bezpłatny.Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec