Fundacja Probus
slide01 slide01 slide01 slide01
W STUDNISKACH POWSTANIE DOM DZIECKA!
Rusza długo oczekiwana przebudowa budynku po dawnej szkole podstawowej w Studniskach Dolnych, w którym powstanie całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. Utworzenie domu dziecka w to ogromne przedsięwzięcie, które jest finansowane z różnych źródeł. Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu życzliwych osób oraz firm udało nam się pozyskać środki na remont budynku.
Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości oraz dostępności opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej z terenu powiatu zgorzeleckiego, a także zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego. Zakładana inwestycja ma również na celu podniesienie standardów wychowania, rozwoju i nauki wychowanków. W utworzonej placówce będzie przebywało 14 dzieci.

Na uwagę zasługuje również fakt, że utworzenie placówki wpłynie nie tylko na edukację oraz rozwój emocjonalny jej wychowanków, lecz także na zmniejszenie bezrobocia na lokalnym rynku, bowiem w placówce znajdzie zatrudnienie kilkanaście osób. Zagospodarowanie terenu wokół domu dziecka wpłynie również pozytywnie na wizerunek miejscowości. Podjęta przez nas inicjatywa wynika z realnych potrzeb i chęci niesienia pomocy dzieciom.

Rozpoczęcie jest możliwie dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji PGE.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W okresie od 2 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS prowadzi na terenie powiatu zgorzeleckiego 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
Bogatynia - Urząd Miasta, ul. II Armii Wojska Polskiego 14
poniedziałek 12:00 - 16:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 9:00 - 13:00

Węgliniec - Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3
poniedziałek 12:00 - 16:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 14:00

Informujemy, że doradztwo prawne udzielane jest również w formie elektronicznej. Pytania i problemy można kierować na adres: fundacjaprobus@wp.pl

Zmiana nr 2 zapytania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego na potrzeby Szkoły Podstawowej im.B.Chrobrego w Zawidowie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat&am
Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” - CZĘŚĆ II - dostawa sprzętu multimedialnego, a mianowicie pozycja nr 3 „Tablica interaktywna z systemem mocowania z oprogramowaniem” otrzymuje następujące brzmienie „Przekątna 80”, rozdzielczość 8192 × 8192. Powierzchnia ceramiczna. Właściwości powierzchni suchościeralna, magnetyczna Technologia IR (podczerwień). Kolor ramy srebrny. Sposób obsługi za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika. Dokładność pozycjonowania ≤0,2 mm Szybkość kursora min. 125 punktów/s Czas reakcji pierwszy punkt: 25 ms; kolejne: 8ms. Akcesoria: 4 pisaki • oprogramowanie oraz sterownik na CD, kabel USB, instrukcja obsługi, wskaźnik teleskopowy, elementy do montażu na ścianie. Możliwość obsługi przez 1 użytkownika (dwudotyk) oraz 2 użytkowników (pojedynczy dotyk) jednocześnie. Gwarancja min. 24 miesiące”. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania powyższego zapisu.
Biorą powyższe pod uwagę Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na dzień 22.12.2017 r., godzina pozostaje bez zmian.
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 Formularz oferty;
Załącznik nr 3 Formularz cenowy;
Do otwarcia ww., załączników wymagany jest program MS Word od wersji 2003.
Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec