Fundacja Probus
slide01 slide01 slide01 slide01
ZAPISZ SIĘ NA DARMOWE SZKOLENIA I ZOSTAŃ PROJECT MANAGEREM!
Zdobądź międzynarodowe certyfikaty

Zwiększ swoje szanse na rynku pracy

Skorzystaj z możliwości odbycia szkoleń Prince2 Fundation i AgilePM Fundation o wartości 6.000 zł ZA DARMO


terminy:
1-3.02.2019r. – Prince2 Fundation (zarządzanie projektami)
15-17.02.2019r. – AgilePM Fundation

miejsce: woj. dolnośląskie

WARUNKI JAKIE MUSISZ SPEŁNIĆ:
- ukończone 18 lat,
- nie prowadzić działalności gospodarczej,
- nie uczyć się,
- zamieszkiwać, w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu zgorzeleckiego.

KONTAKT:
fundacjaprobus@wp.pl
Tel: 662-001-484
Organizator: Process Team i Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS

AGILEPM - INFO        PRINCE2 - INFO


700 TYS. DOFINANSOWANIA DLA SP5 W ZGORZELCU!
700 TYS. DOFINANSOWANIA DLA SP5 W ZGORZELCU!6 grudnia Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS podpisała umowę na dofinansowanie projektu ,,Droga ku nowoczesności w SP nr 5 w Zgorzelcu''. To projekt partnerski, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 przez Fundację Probus i Miasto Zgorzelec.
W ramach zadania zostaną sfinansowane zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, przyrody, fizyki, chemii, geografii, biologii oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki. Szkolne pracownie zostaną wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Uczniowie skorzystaja także z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W szkole zostanie utworzona pracownia doświadczania świata.
W ramach projektu zostaną wyremontowane 2 sale komputerowe (przy ul. Prusa i ul. Kościuszki), które wyposażymy również w nowy sprzęt komputerowy.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i właściwych postaw u uczniów oraz zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Działania będą realizowane do 30 czerwca 2020r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

PROJEKT ''NOWOCZESNA SZKOŁA OKNEM NA ŚWIAT''
PROJEKT ''NOWOCZESNA SZKOŁA OKNEM NA ŚWIAT''Nowoczesna szkoła oknem na świat" - już drugi rok trwa realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Zawidowie

Fundacja PROBUS razem z Gminą Zawidów realizuje projekt „Nowoczesna szkoła oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, właściwych postaw oraz indywidualnego podejścia u uczniów.

W projekcie organizowane są zajęcia dodatkowe z przyrody, informatyki, matematyki, języka angielskiego, fizyki i chemii oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

W ramach projektu szkoła otrzymała sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne i pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, fizycznej, informatycznej oraz przyrodniczej.

Ważnym elementem wyposażenia sal lekcyjnych jest zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego prezentację i rejestrację przebiegu przeprowadzanych doświadczeń i zajęć.

Zostały zakupione komputery wraz z całym oprogramowanie dla uczniów i nauczycieli, a także tablice interaktywne Całkowita wartość projektu: 579 982,50 zł. Kwota dofinansowania: 549 382, 50 zł

Uczestnikami projektu są dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Źródło: http://szkola.zawidow.pl/
Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec