Fundacja Probus
slide01 slide01 slide01 slide01
Zmiana zapytania: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów w Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat" (08.12.2017
Zamawiający wprowadza zmiany w treści załącznika nr 1 "Opis przedmiotu zamówienia"
oraz załącznika nr 3 "Formularz cenowy" a mianowicie w części "II DOSTAWA POMOCY
DYDAKTYCZNYCH DO MATEMATYKI" z pozycji nr 1 Podręczniki do zajęć wyrównawczych
z matematyki usuwa "1. Edu Sens Mat Świat (diagnoza+ćwiczenia), 5 szt.", ponadto w pozycji
"ilość" wprowadza 10.

SZCZEGÓŁY

''Nowoczesna szkoła oknem na świat'' - nowy projekt w Szkole Podstawowej w Zawidowie

Fundacja PROBUS razem z Gminą Zawidów rozpoczęła realizację projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, właściwych postaw oraz indywidualnego podejścia u uczniów.
W projekcie zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe z przyrody, informatyki, matematyki, języka angielskiego, fizyki i chemii oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
W ramach projektu zostaną w pełni wyposażone w sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne i pomoce dydaktyczne następujące pracownie: chemiczna, fizyczna, informatyczna oraz przyrodnicza. Ważnym elementem wyposażenia sal lekcyjnych będzie zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego prezentację i rejestrację przebiegu przeprowadzanych doświadczeń i zajęć. Zostaną zakupione komputery wraz z całym oprogramowanie dla uczniów i nauczycieli, a także tablice interaktywne
Całkowita wartość projektu: 579 982,50 zł. Kwota dofinansowania: 549 382, 50 zł
Uczestnikami projektu są dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie. Udział w projekcie jest bezpłatny.Spółki MegaSerwis i Epore wspierają przedszkole Chatka Puchatka
W naszym przedszkolu rozpoczynamy realizację projektu pn. "Akademia Malucha - miejsce edukacji, zabawy i integracji dla dzieci". W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia plastyczne, rękodzielnicze i artystyczne. Z otrzymanych środków zostaną zakupione materiały plastyczne i dekoracyjne, artykuły papiernicze oraz tkaniny, które będą wykorzystywane podczas organizowanych zajęć.

Celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju intelektualnego
i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnictwo maluchów w zajęciach wpłynie pozytywnie na rozwój inwencji twórczej, rozbudzanie wrażliwości estetycznej, odkrywanie swoich zdolności i talentów, a także kształtowanie poczucia własnej wartości.

Realizacja zajęć jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez MegaSerwis Sp. z o.o. i EPORE Sp. z o.o.Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec