Fundacja Probus
slide01 slide01 slide01 slide01
REKRUTACJA DO PROJEKTU ''EKOAKCJE''
Rekrutacja do projektu "EKOAKCJE - społeczna odpowiedzialność biznesu i organizacji pozarządowych"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie "EKOAKCJE - społeczna odpowiedzialność biznesu i organizacji pozarządowych" realizowanym przez Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS.
Zakres i terminy szkoleń:
I zjazd: " Jestem wolontariuszem" (30.08.2014r. - 31.08.2014r.)
II zjazd: "Eko-akcje" (27.09.2014r. - 28.09.2014r.)
III zjazd: "Lokalne inicjatywy prospołeczne i proekologiczne" (11.10.2014r.
- 12.10.2014r.)

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora biznesu z terenu powiatu zgorzeleckiego.
Uczestnictwo jest bezpłatne (organizator zapewnia nocleg, wyżywienie, transport i materiały szkoleniowe) .

Zjazd nr 1 "Jestem wolontariuszem"
Zakres tematyczny szkolenia:
1. wolontariat pracowniczy - czym jest i czemu służy, jak z niego korzystać i jakie daje korzyści,
2. współpraca NGO z sektorem biznesu na rzecz społeczności lokalnych,
3. organizacja i koordynacja wolontariatu pracowników,
4. organizacja pracy wolontariuszy biznesu w celu animacji działań lokalnych,
5. monitoring programu wolontariatu pracowniczego w firmie i NGO,
6. rekrutacja NGO i instytucji do współpracy, dostarczanie ofert ( zapotrzebowanie na wolontariat),
7. dobre praktyki w obszarze wolontariatu pracowniczego.

Zjazd nr 2 "Eko-akcje"
Zakres tematyczny szkolenia:
1. promocja i organizacja działań proekologicznych w swoich miejscach pracy i środowisku lokalnym,
2. zarządzanie odpadami z wykorzystaniem proekologicznych metod,
3. ekologiczne zagrożenia,
4. idea i zasady prowadzenia "zielonego biura",
5. recykling odpadów biurowych,
6. opracowanie wspólnej strategii działań proekologicznych i wdrożenie jej w firmach i NGO,
7. wspólne wypracowanie Kodeksu Ekologicznych Praktyk.

Zjazd nr 3 "Lokalne inicjatywy prospołeczne i proekologiczne"
Zakres tematyczny szkolenia:
1. zasady budowania lokalnego partnerstwa między środowiskiem przedsiębiorców a NGO na rzecz lokalnej społeczności,
2. kreowanie pomysłów na pomaganie,
3. analiza potrzeb, możliwości, i celów wolontariatu pracowniczego w firmie i NGO
4. wspólne przygotowanie własnych programów niesienia pomocy osobom potrzebującym
i otoczeniu - określenie sposobu, zasad i terminu ich realizacji.
Rekrutacja do dnia 27.08.2014r.
KONTAKT:
Agnieszka Skonieczka
tel: 501-234-555
biuro@fundacjaprobus.eu

Do pobrania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYPolecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec