Fundacja Probus
slide01 slide01 slide01 slide01
W STUDNISKACH POWSTANIE DOM DZIECKA!
Rusza długo oczekiwana przebudowa budynku po dawnej szkole podstawowej w Studniskach Dolnych, w którym powstanie całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. Utworzenie domu dziecka w to ogromne przedsięwzięcie, które jest finansowane z różnych źródeł. Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu życzliwych osób oraz firm udało nam się pozyskać środki na remont budynku.
Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości oraz dostępności opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej z terenu powiatu zgorzeleckiego, a także zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego. Zakładana inwestycja ma również na celu podniesienie standardów wychowania, rozwoju i nauki wychowanków. W utworzonej placówce będzie przebywało 14 dzieci.

Na uwagę zasługuje również fakt, że utworzenie placówki wpłynie nie tylko na edukację oraz rozwój emocjonalny jej wychowanków, lecz także na zmniejszenie bezrobocia na lokalnym rynku, bowiem w placówce znajdzie zatrudnienie kilkanaście osób. Zagospodarowanie terenu wokół domu dziecka wpłynie również pozytywnie na wizerunek miejscowości. Podjęta przez nas inicjatywa wynika z realnych potrzeb i chęci niesienia pomocy dzieciom.

Rozpoczęcie jest możliwie dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji PGE.

Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
EKO IZERY
EKO IZERY
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec