Fundacja Probus
slide01 slide01 slide01 slide01
''Nowoczesna szkoła oknem na świat'' - nowy projekt w Szkole Podstawowej w Zawidowie

Fundacja PROBUS razem z Gminą Zawidów rozpoczęła realizację projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, właściwych postaw oraz indywidualnego podejścia u uczniów.
W projekcie zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe z przyrody, informatyki, matematyki, języka angielskiego, fizyki i chemii oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
W ramach projektu zostaną w pełni wyposażone w sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne i pomoce dydaktyczne następujące pracownie: chemiczna, fizyczna, informatyczna oraz przyrodnicza. Ważnym elementem wyposażenia sal lekcyjnych będzie zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego prezentację i rejestrację przebiegu przeprowadzanych doświadczeń i zajęć. Zostaną zakupione komputery wraz z całym oprogramowanie dla uczniów i nauczycieli, a także tablice interaktywne
Całkowita wartość projektu: 579 982,50 zł. Kwota dofinansowania: 549 382, 50 zł
Uczestnikami projektu są dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie. Udział w projekcie jest bezpłatny.Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
Model Współpracy
MW
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec