Fundacja Probus
slide01 slide01 slide01 slide01
NABÓR NA NAUCZYCIELA J.NIEMIECKIEGO
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
ogłasza nabór na:
nauczyciel języka niemieckiego


I. Przedmiot naboru:
Stanowisko: nauczyciel j. niemieckiego
Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczne Przedszkole w Radomierzycach
Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie
Wymiar czasu pracy: 2 godz. w tygodniu, od września 2015r.
II. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe
2. posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z j. niemieckiego w przedszkolu potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów wyższych/ dyplomem ukończenia studiów podyplomowych/ certyfikatem
3. posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
4. wysoka kultura osobista i komunikatywność
III. Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Radomierzycach
IV. Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa zlecenie, 2 godz. w tygodniu
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i CV
2. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje;
3. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".
VI. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 12 sierpnia 2015r. do godz 15.00 elektronicznie (w formie skanu podpisanych dokumentów) lub osobiście na adres:
Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka, Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec
e-mail: fundacjaprobus@wp.pl
Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Polecamy
Chatka Puchatka
chatka
EKO IZERY
EKO IZERY
Orientering
orientering
Kontakt


fundacjaprobus@wp.pl
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec